Reklam yayına girmeden yapılan araştırmaya ne denir?

Categories
Genel

Reklam yayına girmeden yapılan araştırmaya ne denir? Reklam araştırması yada reklam araştırmaları bir mal veya hizmetin sürüleceği piyasası ve bu mal veya hizmetin alıcısı olacakların tanınması verilmek istenen mesajların hedef kitlede nasıl algılandığı, ilgi gösterip göstermediği, etki yaratıp yaratmadığı vb. konuları tespit etmek için yapılan araştırmalardır. Post-test ve pre-testt araştırmaları ile reklamın derecede etkin ve […]