Reklam Nelerden Oluşur?

Categories
Genel

Reklam Nelerden Oluşur? Reklam birimleri, kullanıcılara reklam göstermek için uygulamalarınıza yerleştirdiğiniz kapsayıcılardır. Reklam birimleri AdMob’a reklam istekleri gönderir, ardından isteğin karşılığı olarak gelen reklamları gösterir. Oluşturduğunuz reklam birimleri için reklam biçimi ve reklam türleri belirlersiniz. Reklam biçimi, reklamların uygulamanızda nasıl ve nerede gösterileceğini belirler. Reklam türü ise reklam birimlerinin kullanıcılara gösterebileceği reklam çeşitlerini tanımlar. Seçilebilecek […]

Reklamın çeşitleri nelerdir?

Categories
Genel

Reklamın çeşitleri nelerdir? Reklam kullanılacak kıstaslara göre değişik açılardan gruplanabilir; Reklamı Yapanlar Açısından Reklam Türleri Reklamı yapanlar açısından reklamlar üç ana grupta incelenebilir. Bunlar; üretici reklamı, aracı reklamı ve hizmet işletmesi reklamıdır. Üretici reklamı: ürünü üreten firma tarafından yapılan ve bedeli ödenen reklamdır. Genel reklam olarak da adlandırılır. Aracı reklamı: Toptancıların, perakendecilerin ve dağıtıcıların kendi […]

Reklamın etkileri nelerdir?

Categories
Genel

Reklamın etkileri nelerdir? Reklam: Belirlenen hedef kitleye ürün veya hizmet hakkında bilgilendirmek ve bu ürün veya hizmetin satın alınmasını sağlamak amacıyla tanımlanan organizasyonlar tarafından kitle iletişim araçları ve çeşitli mecraların kullanılmasıyla olan bir iletişim türüdür. Reklamlar hayatımızın her alanında görülmektedir. Reklam yoluyla insanların isteklerine ve ihtiyaçlarına gönderme yapılarak ürünleri almaları ve kullanmaları amaçlanmaktadır. İnsanlar ihtiyaç […]